Bienvenue

 

Hallo/Bonjour. 

 

De hele woning is het hele jaar te huur (honden/dieren/kinderen welkom) 

De chambres d'hotes is geopend vanaf 1 april t/m 1 okt (kinderen >12 jr, geen huisdieren)

(andere data in overleg)

 

Vanaf april 2023 kun je ook reserveren voor het off grid veld "le Coucou" 

 

* vanaf okt 2022 is de chambres dhotes via airbnb gesloten. Je kunt wel direct bij ons boeken via de email of whats app. De hele woning huren (GITE) blijft wel beschikbaar op airbnb en natuurlijk ook direct bij ons !:)

*Belle Floride heeft 2 heerlijke caravans. Deze zijn los te huur of in combinatie met de hele woning (van april t/m sept)

 

 

Wij hebben er heel veel zin in, hopelijk u ook ! 

 

 

Jullie zijn welkom, Bienvenue en Belle Floride

 

 

Heel veel liefs ❤️ en hopelijk tot snel 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij heten u van harte welkom bij Belle Floride

Wij verzoeken u zich op de hoogte te stellen van onze algemene voorwaarden

 

1: Belle Floride

1.1: Eigenaren: Sander van der Steen en Kristel Boot

10 rue Haute, 08220 Mainbressy, France

+31628485009

www.bellefloride.nl www.bellefloride.com info@bellefloride.nl

1.2: Er kunnen geen rechten worden verleend aan eventuele spel/schrijffouten op de website

 

2: Reserveren en betalen

2.1: U kunt reserveren middels de website/email of telefoon

2.2: Zodra wij uw reservering hebben ontvangen zijn de algemene voorwaarden direct geldend
2.3: U ontvangt zsm van ons per e-mail een bevestiging of de gewenste kamer/woming nog beschikbaar is en met extra informatie en instructies i.v.m. De eventuele aanbetaling

2.4: De aanbetaling is het bedrag dat vermeld staat in de bevestiging. De aanbetaling dient u binnen 14 dagen na het ontvangen van onze bevestiging aan ons over te maken

 

Tnv: Belle Floride

ovv: het factuurnummer

rek: NL22rabo0183622405

2.5: Gelieve het restant vóór het uitchecken aan ons contant/pin te betalen

 

3: Annuleren

3.1: Annuleringen dienen schriftelijk, per e-mail of telefonisch te worden gemeld
3.2: Een annulering geldt alleen indien u van ons een bevestiging van ontvangst van de annulering heeft ontvangen.
3.3:
Bij reserveringen op korte termijn dient het bedrag bij aankomst contant/pin betaald te worden
*
Mocht er onverhoopt na de afgesproken termijn niets zijn ontvangen, dan kan de gemaakte reservering per direct komen te vervallen
3.4:
Wanneer een definitieve reservering is gemaakt en bevestigd, geldt voor annulering het navolgende:
*
Bij annulering meer dan 14 dagen van te voren is annuleren gratis
*
Bij annulering van 14 dagen tot 3 dagen voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 50%.
*
Bij annulering van 3 dagen of minder voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 100 %.
3.5: O
m eventueel in aanmerking te komen voor teruggave van het betaalde bedrag dient u de annulering zo spoedig mogelijk per e-mail of telefonisch aan ons door te geven
3.6:
Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats, annuleringskosten bent u ook verschuldigd als u niet komt opdagen (No Show)
*U kunt eventueel zelf een annuleringsverzekering afsluiten*

 

4: Aansprakelijkheid

4.1: Belle Floride aanvaart geen aansprakelijkheid voor enige vorm van verlies, diefstal,ongeluk, schade of letsel, berokkend aan – of door – huurders op welke manier dan ook ontstaan

4.2: Belle Floride is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals uitval van stroom, Wifi, watervoorzieningen en technische installaties als ook niet voor (aangekondigde) bouw en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van Belle Floride

4.3: Mocht er onverhoopt iets kapot zijn gegaan, kan Belle floride de kosten rederlijker wijs verhalen op de verhuurder

5: Eten en drinken

5.1: Belle Floride heeft geen koelkasten op de kamers

5.2 Het is niet toegestaan zelf eten en drinken mee te nemen naar uw kamers, dan wel bij Belle Floride te nuttigen

5.3: Belle Floride heeft een uitgebreide lunch/diner/drank kaart 4.4: Water kan uit de kraan gedronken worden

5.5: Er staat een Dolce Gusto machine met enkele koffiecups en theezakjes op uw kamer voor u klaar (wilt u meer cups, dan mag u deze zelf meenemen)

5.6: Heeft u dieet wensen/allergieen? Gelieve deze zsm aan ons door geven. We proberen hier zvm rekening mee te houden

 

*punt 5.1 t/m 5.3en 5.6 geldt alleen bij chambres d'hotes

 

 

 


_______________________________________________________________________________________________

Nous vous souhaitons la bienvenue à Belle Floride

Nous vous demandons de vous informer de nos conditions générales

 

 1: Belle Floride

1.1: Propriétaires: Sander van der Steen et Kristel Boot

      10 rue Haute, 08220 Mainbressy, France

      +31628485009

      www.bellefloride.nl / www.bellefloride.com  info@bellefloride.nl

1.2: Aucun droit ne peut être accordé à des erreurs d'orthographe / d'écriture sur le site Web

 

2: Réservez et payez

2.1: Vous pouvez faire une réservation via le site Web / e-mail ou par téléphone

2.2: Dès réception de votre réservation, les conditions générales sont immédiatement applicables

2.3: Vous recevrez une confirmation de notre part par e-mail dès que possible si la chambre souhaitée est encore disponible 

2.4: Lors de la location de la maison entière, nous demandons un acompte de 20% du prix de la location, que vous devez payer dans les 14 jours suivant la réception de l'e-mail. un acompte peut également être demandé

 

À l'attention de:  Belle Floride

indiquant:           le numéro de facture

BIC:           INGBNL2A

numéro de compte: NL40INGB0688558844

 

2.5: veuillez nous payer le reste en espèces / code PIN avant de partir

 

 

3: Annuler

3.1: Les annulations doivent être signalées par écrit, par e-mail ou par téléphone

3.2: Une annulation ne s'applique que si vous avez reçu une confirmation de réception de l'annulation de notre part.

3.3: Pour les réservations à court terme, le montant doit être payé en espèces / pin à l'arrivée

* Dans le cas peu probable où rien n'est reçu après le terme convenu, la réservation effectuée peut être annulée immédiatement

3.4: Lorsqu'une réservation définitive a été faite et confirmée, les conditions suivantes s'appliquent à l'annulation:

* En cas d'annulation plus de 14 jours à l'avance, l'annulation est gratuite

* En cas d'annulation de 14 jours à 3 jours avant la date d'arrivée, les frais d'annulation sont de 50%.

* En cas d'annulation 3 jours ou moins avant la date d'arrivée, les frais d'annulation sont de 100%.

3.5: Pour avoir droit à un remboursement du montant payé, vous devez nous informer de l'annulation dans les plus brefs délais par e-mail ou par téléphone.

3.6: Aucun remboursement ne sera effectué en cas de départ anticipé, des frais d'annulation sont également à payer si vous ne vous présentez pas (No Show)

* Vous pouvez souscrire vous-même une assurance annulation *

 

4: responsabilité

4.1: Belle Floride décline toute responsabilité pour toute forme de perte, vol, accident, dommage ou blessure causé à - ou causé par - aux locataires de quelque manière que ce soit.

4.2: Belle Floride n'est pas responsable des dysfonctionnements dans et autour du logement tels que l'alimentation électrique, le WiFi, l'approvisionnement en eau et les installations techniques ainsi que pour les travaux (annoncés) de construction et / ou de voirie à proximité de Belle Floride.

 

5: Nourriture et boisson

5.1: Belle Floride n'a pas de réfrigérateurs dans les chambres

5.2 Il est interdit d'apporter vos propres aliments et boissons dans vos chambres ou de les consommer à Belle Floride

5.3: Belle Floride propose un menu complet pour le déjeuner / le dîner / les boissons

5.4: L'eau peut être bue du robinet

5.5: Il y a une machine Dolce Gusto avec des tasses à café et des sachets de thé dans votre chambre prête pour vous (si vous voulez plus de tasses, vous pouvez apporter les vôtres)

5.6: Avez-vous des souhaits alimentaires / allergies? Veuillez nous le transmettre dès que possible. Nous essayons d'en tenir compte

 

Contact

10 Rue Haute

08220, Mainbressy

France

@: info@bellefloride.nl

#: +31628485009 

 

*Let op! Navigatie kan je naar Rocquingy of Hardoye sturen (5 min van Mainbressy)

Inhoud van Google Maps wordt niet weergegeven als gevolg van je huidige cookie-instellingen. Klik op Cookie-instellingen (Functioneel) om akkoord te gaan met het cookiebeleid van Google Maps en de inhoud te bekijken. Meer hierover lees je in de Privacyverklaring van Google Maps.